Zarząd

Opiekun: dr inż. Marcin Rodziewicz, dr inż. Paweł Sroka


Przewodniczący:


Zastępca Przewodniczącego: